Kozmetiklerde Güvenlilik Çalışma Grubu, “kozmetik ürün güvenlilik raporu” hazırlanması ve güvenlilik değerlendirmesinde gerekli in vitro toksikolojik analizlerin gerçekleştirilmesi için hizmet vermek ve bu alanda bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir araştırma grubudur.

  • Bir kozmetik ürünün önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olması  gerekmektedir. İnsan sağlığını korumak ve ürün güvenliliğini sağlamak üzere piyasaya arz edilecek her kozmetik ürün için güvenlilik değerlendirmesi yapılmalıdır.
  • Güvenlilik değerlendirmesi için yapılması gerekli toksikolojik analizlerde deney hayvanlarının kullanımı ve deney hayvanlarında test edilmiş kozmetik ürünlerin Avrupa Birliği’nde satışı Mart 2013 itibariyle yasaklanmıştır.
  • Bu yasaklar doğrultusunda, kozmetik ürünlerde güvenlilik için  yapılacak hayvan deneylerine alternatif in vitro testlerin uygulanması istenmektedir.

Kozmetiklerde Güvenlilik Çalışma Grubu,

  • Kozmetiklerde güvenlilik değerlendirmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Bunun yanı sıra kozmetik ürün güvenlilik raporu için gerekli alternatif in vitro testler , alanında uzman araştırıcılar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kozmetiklerde Güvenlilik Çalışma Grubumuz, ulusal ve uluslararası kozmetik sektörünün ihtiyaç duyduğu toksisite testlerini uygulamak suretiyle sunduğu hizmetin yanı sıra, kozmetik ürünlerin güvenliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla projeler gerçekleştirmeyi ve  konuyla ilgili paydaşların bir araya gelmesi ile bu alandaki bilgilerin paylaşıldığı bilimsel etkinlikler düzenlemeyi hedeflemektedir.

Prof.Dr. Belma Koçer-Gümüşel